Edukacja Aktualności PKZP - posiedzenia

 Pracownicza Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa

Zarząd Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej informuje swoich członków, że:

- pierwsze posiedzenie komisji w roku szkolnym 2011/2012 w sprawie udzielania pożyczek odbędzie się 12 września br.

 

Osoby Zainteresowane otrzymaniem pożyczek z PKZP lub przystąpieniem do PKZP proszone są o złożenie stosownego Wniosku w Miejsko - Gminnym Zespole Edukacji w Koronowie, ul. Pomianowskiego 1, pok. nr 3.