Edukacja sokole - seminarium

Zainaugurowaliśmy w Gminie rok szkolny 2011/2012 …

           W dniach 25-26 sierpnia br.  w Sokole Kużnica odbyło  się seminarium szkoleniowe dyrektorów szkół i przedszkoli gminy Koronowo połączone z naradą inaugurującą   rok szkolny 2011/2012. Program seminarium obejmował wystąpienia zaproszonych gości  oraz zajęcia warsztatowe. Patronat nad seminarium objął Burmistrz Koronowa. Gośćmi seminarium oprócz przedstawicieli organu prowadzącego,    byli  przedstawiciele Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty  oraz Kujawsko-Pomorskiego  Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy.
           Seminarium otworzyła dyrektor MGZE w Koronowie   witając  zaproszonych gości  Podkreśliła, że w kalendarz spotkań  organu prowadzącego z kadrą kierowniczą  szkół  wpisują się  cykliczne narady i szkolenia, podczas których omawiane są aktualne problemy oświatowe  i sposoby ich rozwiązania . Są one płaszczyzną wymiany wspólnych doświadczeń oraz  inicjowania skutecznych i efektywnych rozwiązań na rzecz zaspakajania potrzeb edukacyjnych lokalnego środowiska. Ich celem jest także wsparcie kadry zarządzającej szkołami w realizacji  zadań związanych  z kierowaniem  szkołą  oraz rozwój  osobistych kompetencji zawodowych w obliczu zachodzących zmian w systemie oświaty. Następnie głos zabrał Pan Włodzimierz Domek, Przewodniczący Rady Miejskiej w Koronowie. W swoim wystąpieniu podkreślił  rolę kadry kierowniczej  w aspekcie  zarządzania placówkami szkolnymi w świetle trwających  zmian w prawie oświatowym.
           Podczas spotkania Pan Przewodniczący Rady wręczył akt powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Wierzchucinie Królewskim Panu  Piotrowi Bakalarskiemu oraz złożył podziękowanie dotychczasowemu dyrektorowi  Pani Sabinie Marszelskiej, za pięcioletni wkład pracy i zaangażowanie w kierowaniu placówką . Uczestnicy z zainteresowaniem  wysłuchali informacji nt. roli nadzoru pedagogicznego w związku z nowymi uregulowaniami prawnymi oraz zapoznali się z możliwościami wsparcia ucznia niepełnosprawnego w świetle  aktualnych wymagań i uwarunkowań prawnych . Korzystając z obecności dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  w Koronowie,  sprecyzowano  ramy wzajemnej współpracy na rzecz wspierania w procesie edukacji  potrzeb ucznia niepełnosprawnego . W ramach zajęć  doskonalących warsztat pracy i kompetencje zarządcze, korzystając ze współpracy z Agencją  Analiz i Doradztwa Personalnego,   zaprezentowano umiejętności konstruktywnego rozwiązywania konfliktów w szkole przy zastosowaniu mediacji i technik negocjacyjnych.
           W kolejnej części spotkania odbyła się – jak co roku - narada inaugurująca  nowy rok szkolny 2011/2012. Dyrektor MGZE p. B.Stepa zapoznała zebranych z prezentacja multimedialną nt. stanu przygotowania szkół i przedszkoli do nowego roku szkolnego. Omówiono także sprawy bieżące i finansowe związane z realizacją zadań oświatowych  w kontekście zmian w prawie oświatowym, obowiązujących od 1 września 2011 r.

Przygotowała: B.Stepa

 GALERIA ZDJĘĆ:

You need to upgrade your Flash Player