Edukacja Aktualności indywidualizacja - w trakcie realizacji


Kontynuacja Projektu ”Indywidualizacja Procesu Nauczania"
Zakończony

       Zakończył się pierwszy okres realizacji Projektu pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I-III szkół podstawowych w województwie Kujawsko-Pomorskim” realizowany w okresie od września 2010 roku do czerwca  2011 roku.
       W projekcie uczestniczy 8 placówek z terenu miasta i gminy Koronowo. Dzieci z klas I-III szkół podstawowych uczestniczyły w różnorodnych zajęciach prowadzonych przez 38 nauczycieli, którzy realizowali program zgodnie z harmonogramem zajęć na okres 2010/2011. Łącznie zrealizowano 1.230 godzin zajęć edukacyjnych. Najwięcej godzin zrealizowano z zakresu gimnastyki korekcyjnej i zajęć dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dyslekcji.
       Wraz z realizacją zajęć związanych z edukacją dzieci realizowano zadanie dotyczące zakupu wyposażenia, w tym pomocy dydaktycznych i wyposażenia.
Na zakup pomocy dydaktycznych  i wyposażenia wydatkowano łącznie kwotę 48.297,38 zł.
 Wraz z początkiem nowego roku szkolnego 2011/2012 projekt „Indywidualizacja” będzie kontynuowany zgodnie z harmonogramem i projektem budżetu.