Edukacja Pożyczki mieszkaniowe

PostHeaderIcon Pożyczki mieszkaniowe dla pracowników oświaty

 

Osobami uprawnionymi do korzystania ze świadczeń z funduszu na cele mieszkaniowe są:

a) pracownicy - nauczyciele i pracownicy nie będący nauczycielami zatrudnieni w jednostce objętej umową o  wspólnej działalności socjalnej:

b) emeryci i renciści - byli pracownicy, dla których szkoła objęta umową o wspólnej działalności socjalnej była ostatnim miejscem zatrudnienia przed przejściem na emeryturę lub rentę oraz byli pracownicy zliwkidowanych placówek, których szkoła obejmuje opieką socjalną

Osoby zobowiązane do indywidualnego wpłacania miesięcznych rat pożyczki dokonują wpłat do 25 dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy SFŚS: 52 8144 0005 2001 0000 3173 0006.

Do pobrania:

Regulamin przyznawania pożyczek na cele mieszkaniowe ze scentralizowanego funduszu świadczeń socjalnych przy Miejsko - Gminnym Zespole Edukacji  Koronowie

Wniosek dla pracowników

Wniosek dla emerytów i rencistów

Procedury windykacyjne

 

 


Telefony do kontaktu:

(52) 382 28 10 wew. 25

(52) 382 44 01 wew. 25