Edukacja Legitymacje służbowe nauczycieli

PostHeaderIcon Legitymacje służbowe nauczycieli

3 listopada 2006 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 29 września 2006 roku, dotyczące wzoru oraz trybu wystawiania legitymacji służbowych dla nauczycieli.
W myśl rozporządzenia legitymacja służbowa nauczyciela wykonana ma być na karcie plastikowej, standard ISO 7810.

Zgodnie z art. 11a ust. 1 ustawy – Karta Nauczyciela dyrektor szkoły wydaje nauczycielowi legitymację służbową na wniosek nauczyciela.

Legitymację służbową nauczyciela wystawia się:
- na okres trzech lat - nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie mianowania lub umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony, przy czym w trzecim roku, licząc od roku jej wystawienia, legitymacja jest ważna jedynie do końca lutego,
- na czas trwania stosunku pracy - nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę zawartej na czas określony.

 

WZÓR LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ NAUCZYCIELA

 

Strona 1

Strona 2

 

 

 


Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 września 2006 r.
w sprawie wzoru oraz trybu wystawiania legitymacji służbowej nauczyciela

Do pobrania:

Wniosek nauczyciela składany do Dyrektora Szkoły

 

 


Telefony do kontaktu:

(52) 382 28 10 wew. 23

(52) 382 44 01 wew. 23